Om oss

A.M.S. Bokföring

MINDRE SURR. MERA HANDLING.

Vår bokföringsbyrå A.M.S.

A.M.S. Bokföring Ab är grundat 1993 och finns i Borgå centrum. I företaget arbetar fem personer kunniga inom ekonomiförvaltning.

Bokföringsbyrån är auktoriserad av Finlands Ekonomiadministrationsförbund, vilket garanterar att bokföringen görs lagenligt och enligt god bokföringssed .

Kravet från förbundet på auktoriserade bokföringsbyråer är att minst en som arbetar i företaget har avlagt EBR examen. För att auktoriseringen skall vara i kraft krävs kontinuerligt upprätthållande av yrkesskicklighet.

Markus Pyhäjärvi är EBR-bokförare och A.M.S. Bokföringsbyråns verkställande direktör.
MARKUS PYHÄJÄRVI
EBR-bokförare, företagare

KOMPETENSOMRÅDEN

Små- och medelstora företag samt fastighetsbolag

Till byråns kompetensområde hör små och medelstora företag oberoende yrkesgrupp samt fastighetsbolag.

Vår kundkrets består till största delen av småföretagare från olika yrkesgrupper: taxiföretagare, frisörer, snickare och skogsmaskinsförare. Bland våra kunder finns också en hel del specialkompetens såsom läkare, jurister, inredningsarkitekter och personliga tränare.

STARK OCH STABIL

Historia och personal

A.M.S. Bokföring Ab är en bokföringsbyrå med lång erfarenhet. Bokföringsbyrån har bytt ägare två gånger, senast då Markus Pyhäjärvi tog över efter att Sirpa von Wendt gick i pension 2016.

A.M.S. Bokföring Ab kan beskrivas som ett familjeföretag fastän personalen inte är släkt med varandra. Anna, Markus och Sirpa ingår till och med i namnet som ett resultat av ett över femtonårigt arbetsförhållande. Företagaren Markus jobbar främst med experttjänster och gör utöver det bokföring och löneuträkning. Företagets namn är tvåspråkigt, eftersom vi betjänar på både svenska och finska och ibland även på engelska.

I företaget arbetar fem personer kunniga inom ekonomiförvaltning. Företagaren Markus sköter utöver bokföring och löneräkning även uppgifter som kräver specialkompetens. Anna och Anne sköter i huvudsak bokföring. Eija fungerar som bokföringsassistent och till Sannas områden hör löneräkning och byråns administrativa uppgifter.

Familjeförhållanden syns också bland våra kunder, men på ett annat sätt. Det har många gånger hänt att en kunds familjemedlemmar och vänner också blivit våra kunder. De flesta av våra kunder har hittat till oss just så här och vi har kunder från flera generationer från samma familj.

Just nu har vi ca 200 kunder från tiotals olika yrkesgrupper. En del har en företagarhistoria från 60 år tillbaka, medan andra är födda på 2000-talet.

Just mångsidigheten bland våra kunder är det fina!

OBEROENDE AV BRANSCH ELLER BOLAGSFORM

Begär offert av oss