Mindre surr, mera handling

Den kvalificerade bokföringsbyrån

VILKEN SKULLE PASSA DIG BÄST?

Traditionell eller elektronisk bokföring

Ett enda riktigt svar finns inte, så därför erbjuder vi båda alternativen. Bokföring på båda sätten görs precis lika rätt, lagenligt och enligt god bokföringssed. Du kan göra ditt val av rent ekonomiska grunder eller enligt hur du vill sköta din ekonomiförvaltning. Användarvänligheten är av stor betydelse och bokföringen ska vara för dig möjligast lätthanterlig och tydlig. Välj en bokföringsbyrå med full service.

kundkrets

Varje bransch har sin prägel

Vår kundkrets består till största delen av småföretagare från olika yrkesgrupper: taxiföretagare, frisörer, snickare och skogsmaskinsförare. Bland våra kunder finns också en hel del specialkompetens så som läkare, jurister, inredningsarkitekter och personliga tränare.

vi vill betjäna dig

Vi är auktoriserade av Finlands Ekonomiadministrationsförbund

Vår bokföringsbyrå är auktoriserad av Finlands Ekonomiadministrationsförbund, vilket garanterar att bokföringen görs lagenligt och enligt god bokföringssed. Vi har en en bokförare som avlagt EBR examen. Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt!

Bokföring

Bokföring traditionellt eller elektroniskt via Procountor programmet.

Elektronisk bokföring

Vi erbjuder effektiva verktyg för att driva arbetsdagen.

Löneuträkning

Uträkning, utbetalning och anmälan till Inkomstregistret.

Bokslut

Uppgöra bokslut och registrering i handelsregistret.

Skatteanmälan

Vi sköter alla skattedeklarationer och anmälningar för dig.

Fakturering

Elektronisk fakturering eller på papper – vi sköter vardera för dig.

Grunda ett företag

Anvisningar och rådgivning, ifyllnad av dokument och bolagsordning.

Handelsregistret

Vi uppdaterar och registrerar nytt. Vi tar hand om papperjobbet.

Rådgivning

Vi ger råd, analyserar och berättar om företagets status i siffror.

BORGÅ, ÖSTNYLAND, HELA FINLAND

Ta kontakt så diskuterar vi mer!

Vi känner speciellt bra Borgå och Borgåföretagarna, men var kunderna finns spelar ingen roll. Kontakten kan likaväl skötas elektroniskt. Vi har kunder nära och fjärran. Till byråns kompetensområde hör små och medelstora företag oberoende yrkesgrupp samt fastighetsbolag. Ta kontakt – Vi betjänar på svenska!

kundbetjäning vardagar kl. 9-15

tel. 040 740 3306

Infopaket

Logo Ekonomiadministrationsförbundets medlem