Mindre surr, mera handling

Den kvalificerade bokföringsbyrån

VILKEN SKULLE PASSA DIG BÄST?

Traditionell eller elektronisk bokföring

Ett enda riktigt svar finns inte, så därför erbjuder vi båda alternativen. Bokföring på båda sätten görs precis lika rätt, lagenligt och enligt god bokföringssed. Du kan göra ditt val av rent ekonomiska grunder eller enligt hur du vill sköta din ekonomiförvaltning. Användarvänligheten är av stor betydelse och bokföringen ska vara för dig möjligast lätthanterlig och tydlig. Välj en bokföringsbyrå med full service.

kundkrets

Varje bransch har sin prägel

Vår kundkrets består till största delen av småföretagare från olika yrkesgrupper: taxiföretagare, frisörer, snickare och skogsmaskinsförare. Bland våra kunder finns också en hel del specialkompetens så som läkare, jurister, inredningsarkitekter och personliga tränare.

BORGÅ, ÖSTNYLAND, HELA FINLAND

Ta kontakt så diskuterar vi mer!

Vi känner speciellt bra Borgå och Borgåföretagarna, men var kunderna finns spelar ingen roll. Kontakten kan likaväl skötas elektroniskt. Vi har kunder nära och fjärran. Till byråns kompetensområde hör små och medelstora företag oberoende yrkesgrupp samt fastighetsbolag. Ta kontakt – Vi betjänar på svenska!

kundbetjäning vardagar kl. 9-15

tel. 040 740 3306

Infopaket

Logo Ekonomiadministrationsförbundets medlem