Pris & goda rutiner

Så här sparar du

Prislista

Våra pris är inte direkt synliga. Priset beror på vilka behov du har på ekonomiförvaltningen. Vi vill inte fakturera dig för tid du inte behöver, men erbjuder gärna hjälp med den del av ekonomiförvaltningen som du behöver.

Exempel på prissättning

Grunda nytt företag

 • rådgivning vid val av företagsform
 • hjälp vid ifyllande av dokument för grundande av företag
 • val av lämpligt bokföringssystem
 • fullmakter
 • praktiska råd och direktiv
ca 100 € + moms 24%

”Byggare Bob” paket

 • privat entreprenör
 • företagaren jobbar själv heltid, inga anställda
 • traditionell bokföring
 • företagaren levererar materialet regelbundet och i tid månatligen till postluckan
 • företagaren skriver själv försäljningsfakturorna
 • vi sköter bokföringen, bokslutet och deklarationen
ca 95 €/mån. + moms 24%

Mindre aktiebolag

 • 6 anställda
 • elektronisk bokföring
 • företagaren vill koncentrera sig på sitt och vi tar hand om pappersarbetet
 • vi sköter fakturering, bokföring, löneräkning, bokslut och deklaration
 • företaget växer och har behov av diskussions- och planeringshjälp, vi fungerar som stöd vid affärsbeslut
ca 400 €/mån. + moms 24%

Mindre fastighetsbolag
 • 8 hall aktier
 • vi sköter de administrativa uppgifterna, vederlag, uppföljning av vederlag, betalning, bokslut och deklaration och möteskallelser
 • det bästa möjliga paketet för styrelsen. Vi är den där ”nån” som sköter alla administrativa uppgifter, det är en fördel om också posten styrs direkt till oss
 • styrelsen sköter uppgifter som hör till disponenten
ca 120 €/mån. + moms 24%

Så här sparar du

TIPS

Bokföring

 1. Lämna in bokföringsmaterialet i tid
 2. Kontrollera att allt material är med
 3. Bifoga kvitto även på regelbundna kostnader
 4. Kontrollera materialet, skriv vid behov förklaring på fakturan Skriv vid behov förklaring på fakturan ifall du vill förtydliga
 5. Om du köper på kredit/avbetalning, bifoga fakturan
 6. Om du gör privata inköp på samma gång som företagets, betala skilt så du får skilda kvitton. Om de i misstag finns på samma kvitto, märk ut vilka kostnader som hör till företaget.
 7. Håll isär din privata och företagets ekonomi. Du har även själv bättre kontroll över den ekonomiska situationen när privatuttag görs kontrollerat. (Exempel på privatuttag under en månad: 35 x 20,00 eller 1 x 700,00 slutsumman är samma.)
 8. Bifoga kontoutdrag till materialet. Kontrollera datumen, så att kontoutdraget gäller för hela månaden.
Spara på bokföringskostnaderna - spara kvitton

Exempel

Om allt bokföringsmaterial lämnas in på en gång, går bokföringen smidigare. Smidigare betyder i detta fall även billigare.

När allt material som behövs lämnas på en gång, går det inte åt extra tid till förfrågningar och e-post fram och tillbaka. Då behöver bokföraren inte fundera på om hästfodret som finns på samma kvitto som hårsprayen hör till frisörföretagarens bokföring och varför. Har verksamheten plötsligt expanderat till hästbranschen? Är det fråga om ett misstag, eller är det fråga om nåt annat som vi inte vet om?

Genom att hålla ordning på bokföringsmaterialet och lämna in det i tid, sparar du framförallt din egen tid! Och din egna tiden är värdefull!


Löneutbetalningstips

TIPS

Löneutbetalning

 1. Avtala om en regelbunden och konsekvent löneutbetalningsperiod, oberoende om det är fråga om tillfälliga arbetsförhållanden eller månadslön.
 2. Lämna in lönematerialet i tid.
 3. Bifoga alla uppgifter som berör löneuträkningen, som skattekort, hållna semestrar o.s.v.
 4. Var noggrann och lämna in allt material på en gång.

Exempel

Kostnaderna för löneuträkningen beror på hur ofta utbetalningen sker och på vilket sätt materialet lämnas in. Löneuträkningen och de tillhörande anmälningarna till inkomstregistret, faktureras i regel enligt antal anmälningar. Kostnaden för en extra anmälan är inte i sig stor, men ”en tia” i månaden blir på ett år 120 €.

Om det saknas information från lönematerialet kan det påverka den slutliga avgiften. Om det på grund av bristfällig information orsakar tidskrävande undersökningar från vår sida, använder vi timdebitering istället för avgift per antal, detta gör att avgiften blir högre.

Om kollektivavtalet inom din bransch tillåter, är det för dig mest ekonomiskt, med löneutbetalning en gång i månaden. Det är klarast för alla om datumen för löneperioden och löneutbetalningen alltid är samma. Vi ger gärna mer specifika råd.

Om du inte vill, eller orkar

Det gör inget. Vi kan sköta dina ärenden som du vill, men inom gränserna för vad som är lagligt. Du kan framskrida i egen takt och på ditt sätt. Vi försöker redan när vi gör upp vårt serviceavtal möjligast realistiskt och utgående från din verksamhets omfång uppskatta priset och tidsåtgången. Ibland kan företagandet överraska; verksamheten kan växa starkt, förändra sig eller sättas helt på paus. Vi stöder dig i alla faser av företagande!

TÄNKER DU GRUNDA ETT FÖRETAG?

Vi sköter pappersarbetet för dig