Elektronisk bokföring

Mångsidig, snabb och bekväm

BOKFÖRINGENS DIGISKUTT

Elektronisk bokföring

Elektronisk ekonomiförvaltning gör bokföringen snabbare både för dig och oss.
Vi använder Procountor och Procountor Solo för enskilda näringsidkare.

Så här fungerar det

Det digitala ekonomiförvaltningsprogrammet formar sig vid behov till en mångsidig helhet. Det positiva med elektronisk ekonomiförvaltning är snabbhet, effektivitet och användarvänlighet. Programmet kan användas i mobilen via mobilappen samt också i andra apparater. I den elekroniska ekonomiförvaltningen sköter man bekvämt i samma program inköps- och försäljningsfakturor, löner och bokföring. Fakturorna tas i så fall emot elektroniskt. Även försäljningsfakturorna sköts lättare i Procounters egna system.

Priset för elektronisk bokföring består av två delar. Procountor och Procountor Solo debiterar en månatlig licensavgift för användning av programmet. Priset beror på paketets storlek och egenskaper.


Fakturan består av

01.

Licensavgift

02.

Bokföring

03.

Löneräkning

04.

Bokslut

05.

Deklaration

06.

För er skräddarsydda tjänster

Vi fakturerar endast för servicen, inte för annat

Så här kan du spara