Traditionell bokföring

Vi sköter ekonomiförvaltningens lopar istället för dig

SKÖT DET EXTERNT HOS OSS

Traditionell bokföring

Traditionell bokföring känns för många mer bekant. Om du har bra rutiner med försäljnings- och inköpsfakturor och upplever stress av elektroniska program, så passar traditionell bokföring bra.

A.M.S. Bokföring hjälper dig och vi har effektiva metoder för att ta hand om din bokföring på traditionellt vis.

traditionell bokföring och ekonomiförvaltning

Så här fungerar det

Bokföring på traditionellt vis tar i regel lite längre tid och kan på det sättet påverka priset, men undantag finns.

Speciellt för företag med få verifikat är det förmånligare med traditionell bokföring, för då uppstår ingen månatlig licensavgift.

Vid val av traditionell bokföring bör du ha någon form av faktureringsprogram för försäljningsfakturering. Vi kan också komma överens om att vi sköter faktureringen med vårt faktureringsprogram eller något annat lämpligt faktureringsprogram.

Bokföringsmaterialet kan skickas till oss per post eller lämnas personligen via postluckan.

Bokföringsbyrån är auktoriserad av Finlands Ekonomiadministrationsförbund, vilket garanterar att bokföringen görs lagenligt och enligt god bokföringssed .


Fakturan består av

01.

Bokföring

02.

Löneräkning

03.

Bokslut

04.

Deklaration

05.

Andra tjänster

Vi fakturerar endast för servicen, inte för annat

Så här kan du spara