Tänker du grunda ett företag?

Är du orolig? Det lönar sig inte. Vi hjälper dig!

AFFÄRSIDÉ

Grunda ett företag

Det är bra att ha en klart uttänkt affärsidé före grundandet av ett nytt företag och allting måste man inte klara av själv. Om affärsidén är ”nästan klar”, hjälper vi dig gärna med de första stegen i att grunda ett företag. Vi bokar tid för ett möte och funderar tillsammans vilken företagsform som passar dig bäst och på samma gång kan vi till och med sätta ihop hela paketet.

Vi sköter pappersarbetet för grundadet av ditt nya företag

01.

Upprättande av dokument och registrering

02.

Anmälningar till myndigheter

03.

Avtal mellan delägare

Under mötet får du råd och hjälp med hur du på bästa sätt kan sköta din bokföring i framtiden.

Om du vill att vi i fortsättningen sköter din bokföring, finns det möjlighet att välja mellan att göra det traditionellt eller elektroniskt. Allt enligt ditt företags behov.

Vi sköter pappersarbetet för grundadet av ditt nya företag

Vid det skedet, då företagandet är mer än bara en hobby för dig, finns det egentligen inget lätt i lätt företagandet.

Som företagare lönar det sig för dig att i huvudsak koncentrera dig på ditt eget område av yrkesexpertis. Men eftersom livet inte endast går ut på företagande, ta i beaktande även ditt eget välbefinnande och ork. Nya företagare har oftast händerna fulla av jobb och vid det skedet är det speciellt värdefullt att få personlig hjälp med ekonomihanteringen av en bokföringsbyrå.

Utöver den egentliga bokföringen ger vi även stöd och hjälp i andra ärenden, som till exempel att fylla i FPA-papper (KELA), avtalsärenden och i många fler ärenden som företagaren kanske inte tänker på från början. Många av dessa obligatoriska och tidskrävande uppgifterna är sådana som vi kan ta hand om för din del eller i alla fall fungera som ett bra stöd och därmed spara din tid. I det tidiga skedet av att vara företagare är samarbetet med en bokföringsbyrå en värdefull tillgång.

Trots att vårt kundregister är stort, håller vi en personlig kontakt till dig och det finns ingen risk att du försvinner i mängden.

Vi fakturerar endast för servicen, inte för annat

Så här kan du spara