Procountor solo

Elektroniska program

Elektronisk ekonomiförvaltning gör bokföringen snabbare både för dig och oss. Vi använder Procountor och Procountor Solo.

Det digitala ekonomiförvaltningsprogrammet formar sig vid behov till en mångsidig helhet. Det positiva med elektronisk ekonomiförvaltning är snabbhet, effektivitet och användarvänlighet.

Programmet kan användas i mobilen via mobilappen samt också i andra apparater. Med ett program sköter du inköps- och försäljningsfakturor, löner och bokföring.

Man kan ta emot och skicka fakturor elektroniskt via programmet. Fota kvitton med mobilen direkt då du handlat, då har du dem i säkert förvar. då har du dem i säkert förvar. Elektronisk ekonomiförvaltning minskar avsevärt på fysiska kvitton och fakturor.

I den elektroniska ekonomiadministrationen faktureras man för två olika poster. Procountor eller Procountor Solos månadsavgift för användning av programmet. Priset beror på paketets storlek och egenskaper.

Fakturan från bokföringsbyrån består av kostnader för skötseln av bokföringen, löneadministration, bokslut, skattedeklaration och andra överenskomna tjänster som vi sköter istället för dig.

Elektronisk ekonomiförvaltning gör bokföringen snabbare både för dig och oss.